Dưới đây là điều khoản cho thành viên VIP. Nếu quý vị có thắc mắc nào có thể liên hệ với nhà cái BAT8 casino để được hỗ trợ chi tiết nhất.

Điều khoản VIP BAT8 casino

Tích lũy dựa trên điểm | 1 điểm = 1.000 VND | K = nghìn, TR = triệu)

1. Hệ thống sẽ tự động cập nhật khi Hội viên của Câu lạc bộ (CLUB) VIP đạt đủ số tiền cược yêu cầu. Cấp VIP không thể chuyển đổi cho người khác.

2. Hội viên có lịch sử nạp ít nhất 200 sẽ đươc tự động tham gia vào CLUB VIP.

3. Thứ hạng của Hội viên CLUB VIP sẽ được giữ nguyên không thay đổi trừ khi Hội viên có hành vi gian lận và lạm dụng.

4. bat8 chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động của CLUB VIP, bao gồm quyền giải thích và đưa ra quyết định cuối cùng.

5. Hội viên dùng Điểm thưởng VIP thực hiện ít nhất 1 vòng cược để được rút tiền.

6. Các khuyến mãi đặc biệt được tính toán dựa trên số tiền cược còn thiếu trong tháng để đảm bảo Hội viên các cấp VIP và Siêu VIP đều đạt đủ số tiền cược tích lũy và duy trì danh hiệu Hội viên hàng tháng.

7. Toàn bộ điểm khuyến mãi đều yêu cầu 1x lần cược để rút tiền.

8. BAT8 casino có quyền thực hiện, chỉnh sửa quy mô và điều khoản của khuyến mãi.

CẤP ĐỘ VIP SLOT BẮN CÁ CASINO GAME VIỆT THỂ THAO XỔ SỐ
VIP0 0.40% 0.40% 0.20% 0.40% 0.30% 0.30%
VIP1 0.60% 0.60% 0.40% 0.60% 0.50% 0.50%
VIP2 0.60% 0.60% 0.40% 0.60% 0.50% 0.50%
VIP3 0.60% 0.60% 0.40% 0.60% 0.50% 0.50%
VIP4 0.60% 0.60% 0.40% 0.60% 0.50% 0.50%
VIP5 0.70% 0.70% 0.50% 0.70% 0.60% 0.60%
VIP6 0.70% 0.70% 0.50% 0.70% 0.60% 0.60%
VIP7 0.70% 0.70% 0.50% 0.70% 0.60% 0.60%
VIP8 0.70% 0.70% 0.50% 0.70% 0.60% 0.60%
VIP9 0.80% 0.80% 0.60% 0.80% 0.70% 0.70%
VIP10 0.80% 0.80% 0.60% 0.80% 0.70% 0.70%
VIP11 0.80% 0.80% 0.60% 0.80% 0.70% 0.70%
VIP12 0.80% 0.80% 0.60% 0.80% 0.70% 0.70%
VIP13 0.90% 0.90% 0.70% 0.90% 0.80% 0.80%
VIP14 0.90% 0.90% 0.70% 0.90% 0.80% 0.80%
VIP15 0.90% 0.90% 0.70% 0.90% 0.80% 0.80%
VIP16 0.90% 0.90% 0.70% 0.90% 0.80% 0.80%
VIP17 1.10% 1.10% 0.80% 1.10% 1.00% 1.00%
VIP18 1.10% 1.10% 0.80% 1.10% 1.00% 1.00%
VIP19 1.10% 1.10% 0.80% 1.10% 1.00% 1.00%
VIP20 1.10% 1.10% 0.80% 1.10% 1.00% 1.00%

Tích lũy dựa trên điểm | 1 điểm = 1.000 VND | K = nghìn, TR = triệu)